Doanh nghiệp

Chức năng trang giao diện người xem

Chức năng trang quản trị nội dung

Trang chủ

Cấu hình các thông tin để hiển thị ra trang chủ

Module giới thiệu

 

- Giới thiệu chung

- Sơ đồ tổ chức

- Sứ mệnh tầm nhìn

- …….Thêm các mục khác không giới hạn

Quản trị chủ động thêm, sửa, xóa, sắp xếp thứ tự

Module sản phẩm

 

+ Nhóm sản phẩm 1
- Nhóm sản phẩm 1A
- Nhóm sản phẩm 1B
- Nhóm sản phẩm 1D
- ....

- Thêm, sửa, xóa danh mục

- Sắp xếp danh mục theo thứ tự.

+ Nhóm sản phẩm 2
- Nhóm sản phẩm 2A
- Nhóm sản phẩm 2B
- Nhóm sản phẩm 2D
- ....

+ Nhóm sản phẩm N (Hệ thống menu 2 cấp)

- Chi tiết sản phẩm (Sản phẩm có nhiều ảnh)

 

 

 

Module giỏ hàng
  + Khách hàng có thể đặt mua hàng trực tiếp trên website và gửi đơn hàng  - Xem thông tin đơn hàng, xóa đơn hàng

Module dịch vụ

 

+ Nhóm dịch vụ 1

- Thêm, sửa, xóa danh mục

- Sắp xếp danh mục theo thứ tự.

 

+ Nhóm dịch vụ 2

 

+ Nhóm dịch vụ N (Thêm không giới hạn)

 

- Chi tiết dịch vụ: Bao gồm tên dịch vụ, mô tả ngắn, mô tả chi tiết và hình ảnh đi kèm, có thể upload được nhiều hình ảnh chèn vào nội dung bài viết trong

- Thêm, sửa, xóa chi tiết dịch vụ

Module Tin tức

 

+ Tin khuyến mãi

- Thêm, sửa, xóa danh mục

- Sắp xếp danh mục theo thứ tự.

 

+ Tin Tuyển dụng

 

+ Nhóm tin  N (Thêm không giới hạn)

 

  - Chi tiết tin tức: Bao gồm tên tin tức, mô tả ngắn, mô tả chi tiết và hình ảnh đi kèm, có thể upload được nhiều hình ảnh chèn vào nội dung bài viết trong

- Thêm, sửa, xóa chi tiết tin tức

Module tin tuyển dụng

 

+ Tin tuyển dụng A

- Thêm, sửa, xóa chi tiết tin tuyển dụng

 

+ Tin tuyển dụng B

 

+ Tuyển dụng N (Không giới hạn tin tuyển dụng)

Module quảng cáo

 

+ Quảng cáo banner trái

- Thêm, sửa, xóa các banner

 

+ Quảng cáo banner phải

 

+ Quảng cáo banner trên cùng

Thống kê truy cập

 

- Thống kê lượt truy cập trong ngày

- Thống kê tổng số lượt truy cập

- Thống kê số người Online

 

Tư vấn trực tuyến

 

- Hiển thị nick chát yahoo

- Hiển thị nick chát skype

- Hiển thị điện thoại hotline, email

Thêm, sửa, xóa nick chát điện thoại

Trang liên hệ

 

- Hiển thị thông tin công ty

- Admin có thể xem, xóa các thông tin liên hệ.

 

- Form lấy thông tin của khách hàng cần liên hệ

 
GIÁ THỰC HIỆN: 2.899.000 VNĐ (Chưa bao gồm Domain và Hosting)

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 5-7 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

(Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Các gói khác:
 • Website theo yêu cầu GIÁ THỰC HIỆN: 1.899.000 VNĐ (Chưa bao gồm Domain và Hosting)

  THỜI GIAN THỰC HIỆN:  5-7 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
 • Module tùy chọn GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ 
 • Thiết kế website du lịch GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ

  THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
 • Thiết kế website nhà hàng GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ

  THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
 • Thiết kế website nội thất GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ

  THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
 • Thiết kế website thương mại điện tử GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ

  THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày  (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
 • Thiết kế website trường học GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ

  THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
 • Thiết kế website xây dựng GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ

  THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
 • Website bất động sản GIÁ THỰC HIỆN: Liên hệ

  THỜI GIAN THỰC HIỆN: 15 ngày (Tính từ ngày khách hàng duyệt giao diện)

  (Giao diện thiết kế theo yêu cầu của khách hàng)
Dự án mái nhất
Nhận bản tin từ Tân Tinh:
Kết nối tới Tân Tinh:
Thi?t k? web giá r?    Thi?t k? web giá r?